Referencje

Gimnazjum nr 9 w Krakowie

NSZZ Solidarnośc Kraków – Podgórze , s. emerytów

Stowarzyrzenie Elektryków Polskich z. krakowski

NSZZ Solidarnośc Kraków- Sródmieście s. emerytów

Suder & Suder Kraków

BUT Tourist Track Kraków