O firmie

grzybowski-logo

Agencja Turystyczna Grzybowski jest firmą, obecną na rynku turystycznym od 1996 r., a podstawowym jej zajęciem jest organizowanie wyjazdów turystyczno-krajoznawczych z wykorzystaniem transportu autobusowego po Polsce i Europie.

Oferta nasza skierowana jest do klienta indywidualnego (Propozycje wyjazdów indywidualnych) oraz zbiorowego  (Propozycje wyjazdów grupowych) różnego rodzaju: grupy szkolne, pracownicze, pielgrzymkowe.

Działamy na podstawie wieloletniego doświadczenia oraz stosownych zezwoleń t.j.

  • zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej nr ewid. 4709/96 wydanym przez Burmistrza MiG Wieliczka,
  • zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Małopolskiego K/0170/99/248/2004,
  • gwarancji ubezpieczeniowej nr M 206646 od TU Signal Iduna Polska S.A. ważnej do 17. września 2017 r. i uprawniającej do organizacji wyjazdów autokarowych po całej Europie.

Na naszych stronach przedstawiamy ofertę wyjazdów zawierających takie składowe jak: transport, ew. nolceg z wyżywieniem, usługę przewodnicką lub pilocką, stosowne ubezpieczenie i oprogramowanie wyjazdu.

Służymy też pomocą przy selektywnym zabezpieczeniu świadczeń w zakresie:

  • rezerwacji autokarów i busów;
  • rezerwacji świadczeń noclegowo-żywieniowych;
  • rezerwacji wstepów;
  • wynajmu przewodników i pilotów wycieczek;
  • ubezpieczeń turystycznych w TU Signal Iduna Polska S.A. [ubezpieczenia NNW i KL z chorobami przewlekłymi (KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 EUR, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w podróżach zagranicznych) lub ubezpieczenia NNW (NWI i NWS – 10000 zł) w podróżach krajowych];
  • wypożyczenia sprzętu tour-guide;
  • programowania wyjazdów.

Zapraszamy do współpracy, Anna i Bogusław Grzybowscy