Zamki i Pałace ok. Opawy

Termin: 31.10.2020 

Cena: 140 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa o godz. 7.00, przejazd do Gródka Golęszyckiego (cz. Hradca na Moravicy) - zwiedzanie pałacu, przejazd do Opavy (zwiedzanie miasta w formie spaceru), przejazd do Raduni (zwiedzanie pałacu), przejazd do Krawarz (zobaczenie zespołu pałacowego), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 20.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Cena obejmuje:

  • transport busem turystycznym wraz z opłatami parkingowymi;
  • ubezpieczenie NNW i KL z chorobami przewlekłymi(KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 Eur, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska S.A.;

  • opiekę pilocko-przewodnicką;

  • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 0 zł;
  • podatek VAT.

Cena nie obejmuje:

  • wstępu do zwiedzanych obiektów (O CZK)

  • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wg stawki 4,16 % koszów imprezy (ok. 6 zł).