Tatrzańska Świątynia Lodowa

Termin: 19.03.2022 

Cena: 155 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa  (al. Jana Pawła II/ul. Tomickiego) o godz. 7.00, przejazd do Spiskiej Soboty (spacer po miejscowości – trójkątny rynek z kościołem p.w. św. Jerzego i kamieniczkami), przejazd na Starego Smokowca (wyjazd kolejką terenową na Hrebienok na zobaczenie rzeźby lodowej „Tatrzańska Świątynia Lodowa” zainspinowanej katedrą p.w. św. Jakuba w Santiago de Compostela, zjazd kolejką do Smokowca), chwila wolna w miasteczku, powrót do Krakowa ok. godz. 20.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Uwagi praktyczne:

Wyjazd na Słowację obecnie jest możliwy wyłącznie dla osób zaszczepionych, posiadających certfikat COVID (ważny tylko 9 miesięcy) lub osób będących ozdrowieńcami COVID-19 (do 3 miesięcy od zachorowania). Dla osób wjeżdżajacych na terytorium Słowacji istnieje obowiązek wypałnienia formularza zgłoszeniowego e-hranica (https://korona.gov.sk/ehranica/). Wymóg ten nie dotyczy osób w wieku do 12 lat.

Cena obejmuje:

  • Przejazd busem turystycznym wraz z opłatami drogowymi i parkingowymi;

  • Opiekę pilota-przewodnika;

  • Ubezpieczenie NNW i KL z chorobami przewlekłymi (KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 Eur, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska S.A.;

  • Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 0 zł;

  • Składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 0 zł;

  • Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:

  • Przewidywany koszt realizacji programu:

Kolej na Hriebienok – 11 Eur normalny / 10 Eur (ulgowy dla os. nad 60 lat i młodzieży do 17 lat)

Kościół w Spiskiej Sobocie – 2 Eur

  • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wg stawki 4,16 % koszów imprezy (6 zł).