Czerwony Klasztor i Lubowelski Zamek

Termin: 3.10.2021

Cena: 112 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa  (ul. Pawia/ul. Kurniki) o godz. 7.00, przejazd do Podolińca (spacer po miesteczku: rynek z kościołem farnym, d. gimnazjum podolinieckie, mury obronne), przejazd do Wyżnich Drużbak (spacer po uzdrowisku, Krater), przejazd do Starej Lubowli (zwiedzanie zamku i skansenu), przejazd do Leśnicy (spacer Leśnickim Wąwozem), przejazd do Czerwonego Klasztoru (zobaczenie d.klasztoru i panorama na góry), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 19.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Cena zawiera:

  • Transport busem turystycznym wraz opłatami parkingowymi;

  • Usługę pilota-przewodnika;

  • Ubezpieczenie NNW i KL z chorobami przewlekłymi (KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 Eur, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska S.A.;

  • Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 0 zł,

  • Składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 0 zł,

  • Podatek VAT.

Cena nie zawiera:

  • wstępów do zwiedzanych obiektów (ok. 6 Eur);

    zamek i skansen w St. Lubowli – 6 Eur normalny / 4,5 Eur ulgowy

  • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wg stawki 4,16 % koszów imprezy (6 zł).