Pustevny, Sztramberk i Przybor

Termin: 24.10.2020 (wyjazd przeniesiony z 17.10.2020)

Cena: 140 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa o godz. 7.00, przejazd na przeł. Pustevny (w Beskidach Śląsko-Morawskich) – spacer po ok. przełęczy (zabudowa wg Dusana Jurkovica, wyjście na ścieżkę koronami drzew „Stezka Valaska„), przejazd do Sztramberka (zwiedzenie miasta w formie spaceru), przejazd do Przybora (zwiedzenie miasta w formie spaceru), przejazd do wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 20.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Cena obejmuje:

  • transport busem turystycznym wraz z opłatami parkingowymi;
  • ubezpieczenie NNW i KL z chorobami przewlekłymi (KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 Eur, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska S.A.;

  • opiekę pilocko-przewodnicką;

  • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 0 zł;
  • podatek VAT.

Cena nie obejmuje:

  • wstępu do zwiedzanych obiektów (O CZK)

  • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wg stawki 4,16 % koszów imprezy (ok. 6 zł).