Zamki Bramy Morawskiej

Sztramberk

Termin: 6.11.2021

Cena: 169 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa (ul Pawia/ul. Kurniki) o godz. 7.00, przejazd pod ruiny zamku Helfštyn (zwiedzanie ruin zamku), przejazd w ok. Starego Jiczyna (zwiedzanie ruin zamku starojiczyńskiego), przejazd do Štramberk (zwiedzanie zamku Štramberk), przejazd do Hukvald (zwiedzanie ruin zamku Hukvaldy), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 20.00.

Częstochowa (Jasna Góra, św. Barbara, sank. Krwi Chrystusa), Siedlec, Mstów – 1 dzień

Częstochowa

Termin: do wyboru

Orientacyjny koszt wyjazdu przy 40 osobach:  2290,00 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godz. rannych, przejazd do Częstochowy, przejazd na Jasną Górę (Msza Św., zwiedzenie sanktuarium z przewodnikiem klasztornym, czas wolny), przejazd do kościoła św. Barbary (zwiedzanie sanktuarium i kalwarii), przejazd do Sanktuarium Krwi Chrystusa (zwiedzanie sanktuarium), przejazd na Przeprośną Górkę (zwiedzenie sanktuarium i ew. Droga Krzyżowa na kalwarii), przejazd do Mstowa (zwiedzanie sanktuarium MB Mstowskiej), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

Pilica, Gidle, Święta Anna, Leśniów, Mrzygłód, Podzamcze – 1 dzień

Gidle sanktuarium

Termin: do wyboru

Orientacyjny koszt wyjazdu przy 40 osobach:  2300,00 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godz. rannych, przejazd do Pilicy (zwiedzenie sanktuarium MB Śnieżnej), przejazd do Gidli (Msza Św., zwiedzanie sanktuarium MB Gidelskiej), przejazd do Świętej Anny (zwiedzanie sanktuarium), przejazd do Leśniowa (zwiedzenie sanktuarium MB Leśniowskiej), przejazd do Mrzygłodu (zwiedzanie sanktuarium MB Mrzygłodzkiej), przejazd do Podzamcza (zwiedzenie sanktuarium MB Skałkowej), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

Płoki, Piekary Śl., Siewierz, Wojkowice Kościelne, Dąbrowa Górnicza – 1 dzień

Dąbrowa G. sanktuarium

Termin: do wyboru

Orientacyjny koszt wyjazdu przy 40 osobach:  2380,00 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa w godz. rannych, przejazd do Płok (zwiedzenie sanktuarium MB), przejazd do Piekar Śląskich (Msza Św., zwiedzanie sanktuarium i kalwarii), przejazd do Siewierza (zobaczenie kościoła romańskiego), przejazd do Wojkowic Kościelnych (zwiedzenie sanktuarium), przejazd do Dąbrowy Górniczej (zwiedzanie sanktuarium NMB Anielskiej i sanktuarium św. Antoniego w Gołonogu), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.