Tarnów, Dębno, Szczepanów, Zabawa

Tarnów

Termin: 5.05.2020  

Cena: 100 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa o godz. 7.30, przejazd do Tarnowa (zwiedzanie miasta łącznie z Muzeum Diececjalnym, katedrą), przejazd do Dębna Tar. (zwiedzanie zamku, obiad), przejazd do Szczepanowa (zwiedzenie sanktuarium), przejazd do Zabawy (zwiedzanie sanktuarium), przejazd do Wału-Ruda (zwiedzenie domu rodzinnego bł. Karoliny Kózkówny, Droga Krzyżowa), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa, przyjazd do Krakowa ok. 19.00.

Białoruś

Białoruś - zamkek Mir

Termin: 16-20.05.2020  

Cena: 1240 zł

1 dzień: Odjazd autokaru z Krakowa (Małopolski Dworzec Autobusowy) o godz. 6.00. przejazd do Grodna (zwiedzanie miasta w formie spaceru po mieście: Bazylika pw. św. Franciszka Ksawerego, apteka jezuicka, kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, Dom Elizy Orzeszkowej, Stary Zamek i Nowy Zamek), przejazd do hotelu (zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).