nr 203 Łysa Góra w Beskidzie Śląsko-Morawski 1 dzień

(piesza wycieczka górska)

 

25 OSÓB

+ 2 OPIEKI

30 OSÓB

+ 3 OPIEKI

35 OSÓB

+ 3 OPIEKI

40 OSÓB

+ 4 OPIEKI

Orientacyjna cena

81,00 zł

85,00 zł

73,00 zł

65,00 zł

Orientacyjny koszt wstępów

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

 

1 dzień: Wyjazd z Krakowa o godz. rannych, przejazd do Ostravic (wycieczka piesza na trasie: Ostravice – Łysa Góra – zapora jeziora Šance), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa, wieczorny przyjazd do Krakowa.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Cena obejmuje:

  • przejazd autokarem turystycznym wraz z opłatami drogowymi i parkingowymi;

  • opiekę przewodnika górskiego;

  • ubezpieczenie NNW i KL z chorobami przewlekłymi (KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 Eur, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska S.A.