Termy na Słowacji – Oravice

Termin: 23.10.2021

Cena: 55 zł

1 dzień: Wyjazd z Niepołomic o godz. 7.00, wyjazd z Wieliczki o godz. 7.25, przejazd na Trzciany (krótki pobyt na zakupy), przejazd do Oravic (czas na kąpiele), przejazd do Oravic i ok. 17,00 wyjazd w drogę powrotną do Wieliczki i Niepołomic, przyjazd do Niepołomic ok. godz. 19.30.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Cena obejmuje:

  • Transport autobusem turystycznym wraz z opłatami drogowo-parkingowymi;

  • Opiekę pilota-przewodnika;

  • Ubezpieczenie NNW i KL z chorobami przewlekłymi (KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 Eur, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska S.A.;

  • Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 0 zł;

  • Składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 0 zł;
  • Podatek VAT.

Cena nie obejmuje:

  • Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wg stawki 4,16 % koszów imprezy (3 zł),

  • Wstępu do kąpieliska w Oravicach.