Lewocza i Spiski Zamek

Termin: 25.09.2020

Cena: 115 zł

1 dzień: Wyjazd z Krakowa o godz. 7.00, przejazd do Lewoczy (zwiedzanie miasta łącznie z kościołem p.w. św. Jakuba), przejazd na Mariańską Górkę (zwiedzenie sanktuarium), przejazd do Spiskiej Kapituły (zobaczenie źródła „Siva brada” oraz miasteczka biskupiego), przejazd pod Spiski Zamek (zwiedzenie ruin zamku), wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 20.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Cena obejmuje:

 • transport autokarem turystycznym wraz z opłatami parkingowymi;
 • ubezpieczenie NNW i KL z chorobami przewlekłymi(KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 Eur, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska S.A.;

 • usługę tour-guide;

 • opiekę pilocko-przewodnicką;
 • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 0 zł;
 • podatek VAT.

Cena nie obejmuje:

 • wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 11 Eur)

  Kościół w Lewoczy 3 Eur

  Spiski Zamek 6 Eur

 • Kościł w Żehrze 2 Eur

 • ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wg stawki 4,16 % koszów imprezy (ok. 5 zł).