Białoruś

Termin: 12-16.09.2020

Cena promocyjna: 1157 zł

Cena: 1240 zł

1 dzień: Odjazd autokaru z Krakowa (Małopolski Dworzec Autobusowy) o godz. 6.00. przejazd do Grodna (zwiedzanie miasta w formie spaceru po mieście: Bazylika pw. św. Franciszka Ksawerego, apteka jezuicka, kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, Dom Elizy Orzeszkowej, Stary Zamek i Nowy Zamek), przejazd do hotelu (zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).

2 dzień: Po śniadaniu przejazd do Starych Wasiliszek (zwiedzeniedomu-izby pamięci Czesława Niemena); przejazd do Nowogródka (zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza), przejazd do Miru (zwiedzanie zamku gotycko-renesansowego). Przejazd do hotelu w Mińsku (zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).

3 dzień: Po śniadaniu zwiedzanie Mińska, miasta prawie całkowicie zniszczonego w II wojnie światowej: Plac Październikowy z Pałacem Republiki, Plac Zwycięstwa z Pomnikiem Zwycięstwa, Plac Niepodległości z Domem Rządowym, kościół św. Szymona i Heleny, Opera, cmentarz kalwaryjski, zwany także cmentarzem polskiej szlachty. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicy Nieświeża (zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).

4 dzień: Po śniadaniu przejazd do Nieświeża (wizyta kościół pw. Bożego Ciała – mauzoleum rodowe i zamek Radziwiłłów). Przejazd do Kamieńca (krótki postój przy średniowiecznej wczesnogotyckiej wieży obronnej zwanej Białą Wieżą lub Basztą Kamieniecką). Przejazd do Skoków (zobazcenie Dworku Juliana Ursyna Niemcewicza). Przejazd do hotelu w Brześciu (zakwaterowanie, wieczorny obiad, nocleg).

5 dzień:Po śniadaniu zwiedzanie Brześcia (ulica Adama Mickiewicza, cerkiew św. Mikołaja, studnia artezyjska, pomnik Adama Mickiewicza, ulica Lewaniewskiego, Twierdza Brzeska). Wyjazd w drogę powrotną do Krakowa, przyjazd od Krakowa ok. godz. 23.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przy realizacji programu!

Cena obejmuje:

 • transport komfortowym autobusem turystycznym wraz z opłatami drogowo-parkingowymi;

 • 4 noclegi w hotelach *** w pokojach 2- i 3-osobowych z łazienkami (1. w Grodnie 2. w Mińsku; 3. w Nieświeżu, 4. w Brześciu);

 • wyżywienie w postaci 4 wieczornych obiadów i 4 śniadań;

 • opiekę pilota-przewodnika;

 • ubezpieczenie NNW i KL z chorobami przewlekłymi (KL CP -10.000 EUR, KR – 6000 Eur, NWI-7.000 zł, NWS-7.000 zł, bagaż-800 zł) w Signal Iduna Polska S.A.;

 • składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 0 zł;

 • podatek VAT;

Cena nie obejmuje:

 • biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Przewidywany koszt realizacji programu: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscy, ewemtualnie system słuchawkowy oraz inne obligatoryjne opłaty – ok. 100 Eur;

 • Dopłaty do pokoju 1-os. – 310 zł;
 • Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wg stawki 4,16 % koszów imprezy (49 zł);
 • koszty wizy i pośrednictwa wizowego – 150 zł.

Uwagi praktyczne:

Uwaga! Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy białoruskiej: wypełniony formularz wizowy, 1 zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (twarz na wprost, kolorowe na białym tle) nie starsze niż 6 miesięcy i paszport z wolnymi minimum 2 stronami, ważny 6 miesięcy od zakończenia imprezy, należy dostarczyć do biura na 25 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Wyjazd organizowany wspólnie z BP Sol-Tours , 31-012 Kraków ul. Św. Marka 11a.

0 CZK)